O_Firmie|Oferta|Infrastruktura|Kontakt
wirtualizacja oparta na vSphere4
 
 Usługi dodatkowe
 
Nasza oferta| Rodzaje usług | Usługi dodatkowe
o

Konfiguracja i bieżąca administracja serwerów wirtualnych;

o

Konfiguracja i bieżąca administracja systemami zaporowymi;

o Zestawianie dedykowanych połączeń do środowisk wirtualnych (dedykowane łącza fizyczne typu punkt-punkt, sieci typu IP VPN, tunele szyfrowane poprzez sieć Internet)

»Wyceń serwer
Pamięć operacyjna

Procesor

Przepustowość łącza Pamięć masowa