O_Firmie|Oferta|Infrastruktura|Kontakt
wirtualizacja oparta na vSphere4
 
 Dostęp do usługi
o

Zarządzanie usługą odbywa się za pośrednictwem aplikacji VMware-VMRC kompatybilnej z systemami Linux oraz Windows XP/Vista/7* oraz interfejsu VMware WebAccess

o Dostęp do interfejsu zarządzania możliwy jest tylko z adresów IP zadeklarowanych przez Klienta lub też po uprzedniej preautoryzacji.

o Dane logowania oraz informacje dotyczące przyznanej adresacji IP Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres zadeklarowany w formularzu zamówienia.

o Po zalogowaniu się do systemu poprzez uruchomienie VMware-VMRC z odpowiednimi parametrami wywołania lub wywołując Vmware-VMRC z poziomu Vmware WebAccess, użytkownik uzyskuje dostęp do maszyny z podmontowanym ISO oraz wcześniej uzgodnionym systemem operacyjnym.

o Klient ma możliwość uruchamiania/wyłączania maszyny oraz dostęp do konsoli co pozwala na samodzielną instalację systemu operacyjnego.

o W razie dodatkowych pytań lub problemów z pierwszym uruchomieniem usługi koniecznie skontaktuj się z nami!


 

»Wyceń serwer
Pamięć operacyjna

Procesor

Przepustowość łącza Pamięć masowa