O_Firmie|Oferta|Infrastruktura|Kontakt
wirtualizacja oparta na vSphere4
 
 Procedura uruchomienia dostępu do usługi

Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego na stronie WWW traktowane jest przez Waw.Net.Pl jako zgłoszenie chęci skorzystania z usługi. Kolejność działań„ podejmowanych przez Waw.Net.Pl jest następująca:

o

Waw.Net.Pl kontaktuje się z Klientem i potwierdza dane zawarte w formularzu rejestracyjnym;

o Jeżeli Klient zawiera Umową na czas nieokreślony: Waw.Net.Pl przesyła Klientowi Regulamin świadczenia usług oraz zamówienie, Umowa w formie pisemnej nie jest wymagana;

o Jeżeli Klient zawiera Umowę na czas określony: Waw.Net.Pl przesyła Klientowi zamówienie, Regulamin świadczenia usług oraz Umowę;

o Jeżeli Klient zawiera Umowę na czas nieokreślony: wymagane jest jedynie wypełnienie formularza zamówienia ze strony WWW;

o Jeżeli Klient zawiera Umowę na czas określony: Umowa oraz zamówienie zaakceptowane przez Abonenta muszą być przesłane do Waw.Net.Pl drogą elektroniczną lub faxem oraz listem zwykłym lub poleconym lub przekazane osobiście.

Waw.Net.Pl zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy lub 3 dni roboczych od daty wpływu opłaty aktywacyjnej na konto Waw.Net.Pl o ile termin rozpoczęcia świadczenia usługi nie został‚ ustalony indywidualnie.
»Wyceń serwer
Pamięć operacyjna

Procesor

Przepustowość łącza Pamięć masowa